Veel belangstelling voor iconenwijding

Het kerkgebouw aan de Voorstraat te Dordrecht was afgelopen zondag bijna te klein om alle belangstellenden te herbergen, die gekomen waren voor de wijding van de iconen. De foto laat een aantal cursisten met hun icoon zien terwijl pastoor Klaas-Jan Homan al zegenend rond gaat. Er werd ook uitgebreid gemaakt van hemelse geuren (wierook).

Het betreft hier de iconen, die door de cursisten van de icoonschildercursus in de afgelopen periode zijn gemaakt. De wijding is in overeenstemming met de tradities van de Oosters-Orthodoxe kerk, waar het schilderen van iconen vandaan komt. De icoon is daar namelijk méér dan een afbeelding. Deze representeert ook de Heilige of de heilige gebeurtenis die wordt voorgesteld. De icoon wordt niet aanbeden, maar is een middelaar tussen God en de mens. De uit Bulgarije afkomstige kunstenaar/docent van de cursus Martin Mandaliev is in deze traditie opgegroeid.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 februari 2009