Pastoors op retraite

Deze week vindt de jaarlijkse retraite van de geestelijken plaats. Een twintigtal pastores bezint zich onder leiding van Frank Kazenbroot op ‘de regel van Augustinus’. De retraite wordt gehouden in de Benedictijner Sint Willibrordsabdij te Doetinchem

Aurelius Augustinus ( Noord Afrika, 354 – 430) schreef zijn kloosterregel zo’n 1600 jaar geleden. Zijn regel, bedoeld voor een gemeenschap van vrienden, is geen opsomming van wetten en plichten, maar veeleer een tekst vol inspirerende gedachten. De acht hoofdstukken kunnen gezien worden als acht stappen op een religieus en spiritueel pad. Begrippen als waakzaamheid, verantwoordelijkheid, tevredenheid en schoonheid komen aan bod, maar ook werkwoorden als delen, bidden, vergeven en keuzes maken. Onderwerpen van alle tijden.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 februari 2009