Bisdomsdag Haarlem: Groei in al zijn facetten

Het bisdom Haarlem organiseert op 3 oktober a.s. een Bisdomsdag in het Doopsgezinde Broederschapshuis te Schoorl.

Uitgenodigd zijn alle pastores, synodalen en leden van de kerkbesturen van parochies binnen het bisdom Haarlem.
Het thema luidt ‘Groei in al zijn facetten’.
Op deze dag wordt er vanuit het Bijbels perspectief en aan de hand van het boek van Robert Warren ‘Handboek gezonde gemeente’ gekeken naar wat groei voor de aanwezigen en de parochies betekent.

Aankomst vanaf 9.30 uur
Aanvang 10.00 uur
Avondgebed met aansluitend avondmaaltijd 17.00 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 maart 2009