Priesterwijding Hans de Rie

Op zondag 26 april a.s. zal diaken Hans de Rie tot priester worden gewijd, de aartsbisschop mgr. dr.J.A.O.L. Vercammen maakte dit voornemen bekend.
De eucharistieviering, waarbinnen de wijding plaats zal vinden, begint om 15.00 uur in de Kathedrale Kerk van de Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht.  Een ieder is welkom bij de wijding aanwezig te zijn.

Hans de Rie werd in april vorig jaar tot diaken gewijd en belast met het opzetten en invullen van het Citypastoraat in Rotterdam. De voorgenomen priesterwijding brengt geen verandering in zijn aanstelling.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 maart 2009