Vastenactie (2) – Citypastor als kruisdrager

Hoe gaat het met de vastenactie? In Hilversum timmert men hard aan de weg, de website vermeldt de nodige activiteiten – ook van de jeugd- om de actie tot een succes te maken. De thermometer staat inmiddels al weer boven de 1500 euro. Misschien een stimulans voor andere parochies om de vastenactie tot een succes te maken?

Pastor Hans de Rie van het Citypastoraat geeft hieronder een impressie van een van zijn activiteiten.

Vorig jaar met Palmzondag is het citypastoraat gestart met de maandelijkse Taizeviering op de derde zondag van de maand. Wij zijn echter niet in het bezit van een eigen Taizekruis. Op een bijzondere wijze kon hier toch tijdelijk in voorzien worden.  Het ’t Steiger (een RK-binnenstadskerk verbonden met de Dominicaanse gemeenschap) heeft al geruime tijd ervaring met Taizevieringen op vrijdagavond. Verschillende malen heb ik hen bezocht. Er is een warme vriendschap gegroeid uit die contacten. Een enthousiaste pater heeft toen aangeboden om hun Taizekruis voor de vieringen in de Paradijskerk uit te lenen zolang het nodig is. Ik heb hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Er rees wel een probleem: hoe vervoeren we het kruis van ’t Steiger naar de Paradijskerk? Het kruis paste niet in de auto. Er zat dus niets anders op dan het kruis maandelijks op de schouder te nemen en zo van de ene kerk naar de andere kerk te lopen. Een bijzondere ervaring zo lopend door de drukke winkelstraten van het hartje van Rotterdam. Op zondagmiddag ging ik het kruis ophalen en op dinsdagmiddag bracht ik het kruis weer terug naar zijn eigen plek. Lopend op straat met op je schouder een zwaar houten kruis. Het doet zeker iets met mij. Allereerst het gewicht, maar ook de blikken van het winkelend publiek. De reacties waren heel divers. De autochtone Rotterdammers reageerden met verbazing, wat verlegen met neergeslagen ogen of ruimte makend (om misschien te voorkomen dat men een tik van de onderkant van het kruis zou kunnen oplopen?) terwijl mensen uit andere culturen regelmatig spontaan reageerden met stilstaan, een buiging of een kruisteken makend of hun duim opstekend.

Hans de Rie, Citypastor

Andere ervaringen van de citypastor zijn te vinden onder het kopje vastenactie 2009.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 maart 2009