Oprekkende krimp – II

RaamnotaIn de loop van het vorige jaar werden er twee afleveringen van het zogenoemde Groeicahier uitgegeven. Met dit cahier tracht het Collegiaal Bestuur handreikingen te doen voor de beoogde revitalisering van de parochies. In het cahier komen zowel theoretische als praktische onderdelen voor en voorbeelden uit parochies.
Consulent kerkopbouw Han van Peer verzorgt de cahiers.

Hartje zomer kwam de tweede aanvulling van de map uit en vond zijn weg naar pastores en kerkbesturen.
Voor andere belangstellenden is de inhoud van aanvulling 2 hier te downloaden.

Zie ook bericht Oprekkende krimp.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 augustus 2009