Najaarsexcursie Organisten

De najaarsexcursie van de Oud-Katholieke Organisten Vereniging (OKOV) zal plaats vinden op zaterdag 31 oktober 2009 van 10.30 – 16.30 uur in Haarlem.

Ontvangst vanaf 10.30 uur in de Waalse Kerk, Begijnhof 30 te Haarlem. Vanaf 11.00 uur demonstratie van het orgel en gelegenheid om het orgel te bespelen. Om 12.15 uur vertrek naar Oud-Katholieke Kathedraal voor lunchpauze en vanaf 13.30 uur is het aldaar ook mogelijk het orgel te bespelen. Rond 15.00 uur afsluiting van de dag om daarna indien gewenst naar Utrecht af te reizen voor orgelconcert Piet v.d. Steen.
Volledig programma te verkrijgen via: fam_de_wit60@hotmail.com.

Amersfoort, 27 oktober 2009