Unie legt opnieuw verbinding

Nadat vorig jaar dr.Peter Ben Smit vanuit Zwitserland een aantal weken gedoceerd had in de Filipijnen, is het dit jaar  Elly Hessel uit Utrecht die, voorzien van de reiszegen, voor een paar weken naar de Filipijnen is vertrokken.

De Unie van Utrecht biedt met deze zomerse gastdocenten een oud-katholieke inbreng aan de theologische opleidingen van de Filipijnse zusterkerk.

In eerdere jaren gingen de pastores Nico Sarot en Wim de Boer al met een koffer vol materiaal naar de Onafhankelijk Filipijnse Kerk (IFI).
Met dit initiatief van de Unie worden ook spiritueel de banden versterkt en komen we af van de gedachte dat de Filipijnen alleen in beeld komen bij noodhulp.

Elly Hessel verzorgt colleges Bijbelse Theologie en spreekt over de verhouding Kerk en Synagoge.

(wordt vervolgd)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 augustus 2009