Naar een nieuw klimaat van vrede

Het motto van de Vredesweek 2009 is: “NAAR EEN NIEUW KLIMAAT VAN VREDE”. Met dit motto wordt geappeleerd aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan vrede, elkaar enthousiast maken en inspireren om een nieuw vredesklimaat te creëren. 
Hoe creëren wij een klimaat van vrede, op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau?
Wat voor maatschappelijke consequenties hebben de klimaatcrisis en de economische crisis om onze opdracht vrede mede mogelijk te maken.
Biedt de urgentie van de crises ons kansen om werkelijke veranderingen in onze samenleving te bewerkstelligen?

De Vredesweek wordt dit jaar gehouden van 19 t/m 26 september.
Een speciale activiteit is de jaarlijkse Vredesnacht. Een speciaal jongerenevent op 21 september van IKVPaxChristi.
De Vredeskrant en aanvullende liturgische handreikingen zijn in de vorige maanden naar alle pastores gezonden. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 september 2009