Prinsjesdagviering in Den Haag

Op dinsdag 15 september 2009 vond voor de tiende keer de Prinsjesdagviering plaats. In de Grote Kerk van Den Haag kwamen vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen bijeen om samen met vertegenwoordigers van het kabinet, van Eerste en Tweede Kamer en Raad van State, van het gemeentebestuur van Den Haag en burgers van Den Haag de start van het nieuwe parlementaire jaar ook spiritueel in te luiden.
Aartsbisschop dr. Joris Vercammen was bij de viering aanwezig.

De viering werd in de huidige multireligieuze opzet voor de tiende keer georganiseerd. Voor de gelegenheid was een uitgebreider programmaboekje gemaakt, met een woord vooraf van oud-minister-president Wim Kok. Er was een installatie van de Duitse kunstenaar Leo Lebendig, bijdragen van koren en een expositie van kindertekeningen. Het uitstekende hoofdreferaat werd gehouden door pastoor Wietse van der Velde namens de Haagse Gemeenschap van Kerken en er waren bijdragen van bahaï’s , hindoes, joden, boeddhisten, moslims, humanisten, christenen en Brahma Kumaris. Ook de muziek kwam uit diverse spirituele tradities.

Het thema was: De armoede van rijkdom.
Het hoofdreferaat van past.drs. W.B. van der Velde komt beschikbaar op www.steknet.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 september 2009