Studenten veertig jaar geleden naar Utrecht

Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie organiseert zaterdag 26 september weer de jaarlijkse Seminariedag, de opening van het nieuwe academische jaar.

Na 244 jaar lang in Amersfoort gevestigd te zijn geweest, werd veertig jaar geleden de opleiding geïntegreerd in de toenmalige theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht. De theologiestudenten zaten aanvankelijk intern en moesten net als als andere studenten op zoek naar een kamer in Utrecht.

Prof.dr. Angela Berlis heeft per 1 augustus van dit jaar haar functie als rector van het seminarie neergelegd en aan het einde van deze maand treedt zij eveneens terug als bijzondere hoogleraar oude katholieke kerkstructuren. Dr. A.K.H. Berlis is benoemd tot hoogleraar voor de “Geschichte des Altkatholizismus und Allgemeine Kirchengeschichte” aan het departement voor Christkatholische Theologie aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Bern.

De Seminariedag vindt dit jaar plaats in Utrecht in het centrum “In de Driehoek” aan het Willemsplantsoen 1c te Utrecht. Aanvang 14.00 uur.

Drs. W.B. van der Velde geeft in een referaat een terugblik op 1969, getiteld “Van Amersfoort naar Utrecht – oorzaken en verwachtingen” en prof.dr.A.K.H. Berlis verzorgt een college, getiteld “Leiderschap en spiritualiteit”.
Tussendoor zijn er muzikale intermezzi door Toon Renssen op viola da gamba en door (oud-) studenten van het seminarie.

De bijeenkomst is openbaar en een ieder is van harte welkom.

Foto: Wieke Eefting
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 september 2009