Laatste Glazemaker bokaal vergeven

Tijdens de zitting van de synode 2009 werd voor de laatste maal de Glazemakerbokaal uitgereikt. Met de laatste bokaal werden de vrijwillige redactieleden (van nu en van voorheen) van het blad De Oud-Katholiek in het zonnetje gezet.

Piet Halma (IKV Pax Christi) maakte namens de jury de winnaar bekend. Uit het rapport:
Bij zijn terugtreden als aartsbisschop van Utrecht in 2000 heeft Mgr A.J. Glazemaker de kerk iets terug willen geven. Hij had daar een originele vorm voor gevonden: de zogenoemde Parochiebladprijs. Een bescheiden geldprijs en een glazen sculptuur met de tekst: Bevlogen, doeltreffend vrijwilligerswerk, verbindt de mensen, beweegt de kerk.

Deze inscriptie geeft goed aan wat het doel van de prijs is: het stimuleren van vrijwilligers om werk te maken van communicatie in en rond de parochie. Bijna tien jaar en negen uitgereikte bokalen verder is de jury deze week weer serieus aan de slag gegaan.; 9 bokalen lang hebben we iedere keer onze taak heel serieus opgevat en veel met elkaar gecommuniceerd, maar nu voor het eerst ook echt om een heuse tafel gezeten en wel op het hoofdkantoor van de vredesorganisatie IKV Pax Christi in Utrecht.

We constateerden dat we enige evolutie in de prijs uitreiking hebben waargenomen. Keken we aanvankelijk naar de parochiebladen sec., de laatste jaren betrok de jury ook de websites van parochies in de beoordeling. Een website vraagt om andere talenten maar om dezelfde trouw en inzet. Want een website die niet goed wordt bijgehouden en geen actuele informatie geeft is eigenlijk overbodig. Toch valt er nog wel een wereld te winnen op virtueel gebied. Het format waarin veel parochies werken is een prima uitgangspunt, maar er moet wel tijdig worden bijgehouden. Oude info nodigt niet echt uit om terug te keren op de webstek… Verder beveelt de jury parochies aan naast de website ook te gaan werken met digitale nieuwsbrieven. Ze kunnen actueel zijn en belangstellenden zijn snel bijgepraat.

De parochies van Amsterdam, Hilversum, Rotterdam/Schiedam, Haarlem, IJmuiden (2x), Amersfoort en Culemborg  prijzen zichzelf intussen gelukkig met een echte Glazemaker bokaal op de kerkelijke schoorsteenmantel. Dat zijn er nogal wat… Waar gaat de laatste bokaal nu naar toe? We zijn nog maar eens terug naar de bron gegaan. Wat waren Teus zijn oorspronkelijke criteria? Voor de initiatiefnemer is behalve de kwaliteit van het product ook en vooral de inzet van vrijwilligers essentieel.

We hebben dan ook een blad gevonden dat  aan deze criteria voldoet, waar vrijwilligers per uitgave ettelijke uurtjes instoppen, waar een redactievergadering iedere keer een inspirerende bijeenkomst is waar vanuit de eigen kwetsbaarheid en zoektocht naar eigentijds geloven en kerk-zijn een juweeltje van een uitgave uit te voren schijnt.

De Jury heeft daarom besloten de allerlaatste Glazemaker bokaal uit te reiken aan de vrijwilligers in de redactie van een blad dat volgende maand als voor de 2846e keer verschijnt en waarvan het eerste nummer verscheen in het jaar onzes Heeren 1884. Geen lokaal parochieblad, maar uw aller geheel vernieuwd en een bij de mensen van deze tijd passend tijdschrift voor de Oud katholieke kerk van Nederland: De Oud Katholiek.

Overzicht uitgereikte  prijzen:

2001 Amsterdam – parochieblad
2002 Hilversum – website
2003 Rotterdam/Schiedam – parochieblad De Brug
2004 Haarlem – parochieblad
2005 geen prijs uitgereikt
2006 IJmuiden  – parochieblad en Amersfoort – parochieblad
2007 IJmuiden Engelmundus vanwege de goede wijze waarop 100-jarig jubileum in de markt gezet was.
2008 Culemborg website
2009 Redactie De Oud-Katholiek

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 november 2009