Aan de christelijke eenheid wordt gewerkt

Van 17 tot en met 18 november gingen achttien vooraanstaande Nederlandse christenen 24 uur met elkaar in retraite. Waarom? “Om een persoonlijke band met elkaar op te bouwen, want dat is een vereiste als wij meer eenheid willen creëren in het christelijke landschap.”

Aan het woord is dominee Robbert Jan Perk, woordvoerder van de stuurgroep ‘Wij kiezen voor eenheid’. Het doel van deze groep is duidelijk: “Dat christenen elkaar de broeder- en zusterhand reiken om naast elkaar en niet tegenover elkaar verder te gaan”. In juni vond de presentatie van het manifest ‘Wij kiezen voor eenheid’ plaats, waarin vooraanstaande christenen dit streven onderschrijven.

Het was even stil rondom het ‘Manifest’, maar dat betekent niet dat er niks gebeurde. “Het Manifest was het begin. We moeten dit nu verder uitwerken.” De retraite is nu een belangrijke volgende stap. “Zonder mensen die ergens voor staan komen we nergens. En het is belangrijk dat deze mensen elkaar leren kennen en een band met elkaar opbouwen, want alleen dan kan er iets vruchtbaars ontstaan.”

Tijdens de retraite was er gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en gebed, rondom de Bijbeltekst Johannes 17. Ook werden er onderling afspraken gemaakt. “We willen elkaar niet meer bevechten in de media”, zo liet Klaas van der Kamp, één van de retraitegangers, op de website van de Raad van Kerken weten. “Maar concrete afspraken zijn er nog niet. We gaan het nu verder uitwerken”, verduidelijkt Perk.

De retraite moet een jaarlijks terugkerende ontmoetingsplaats worden. Ondertussen zullen de kerkleiders verder werken aan het laten groeien van de christelijke eenheid.

Maar ‘Wij kiezen voor eenheid’ is niet meer de enige beweging die voor christelijke eenheid aan de weg timmert. Ook Gerrit de Fijter is actief bezig en beoogt een Nationale Synode voor alle ‘kinderen van de Reformatie’. Bijt dat elkaar niet? “Absoluut niet”, aldus Perk, “we hebben elkaar juist nodig in ons gezamenlijk optrekken”. Toch ziet hij wel verschillen tussen de twee. “De Fijter bouwt zijn idee op rondom het geloof, rondom de credo-tekst. Wij doen dat rondom persoonlijke relaties.”

Leidende figuren van de stuurgroep zijn Peter Sleebos (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten), Arjan Plaisier (PKN) en mgr. Gerard de Korte (RKK).

Bron: IKON-E.J. Tillema

Amersfooort, Bisschoppelijk Bureau, 20 november 2009