Startbijeenkomst Actie Kerkbalans

Op woensdagmorgen 13 januari 2010 gaat in de Jacobikerk te Utrecht de actie Kerkbalans 2010 van start.

De actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie van vijf christelijke kerkgenootschappen om aandacht te vragen voor de financiële situatie van de kerken. Die zijn voor hun inkomsten nagenoeg geheel afhankelijk van giften en vrijwillige bijdragen van gelovigen. De Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De kerken voeren gezamenlijk campagne voor Kerkbalans, maar de opbrengsten zijn voor de lokale parochies en gemeenten.

De aftrap van deze actie krijgt dit keer onder andere de vorm van een tafelgesprek met een aantal toonaangevende gasten: Ds. P. Verhoeff, preses Protestantse Kerk in Nederland, bisschop dr. G. de Korte, referent voor Kerk en Samenleving van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, dr. T. Bernts, directeur onderzoeksbureau Kaski en mogelijk nog een vierde deelnemer vanuit de overheid/politiek. Zij zullen aan de hand van aansprekende, zichtbaar gemaakte voorbeelden onderbouwd door cijfers, spreken over de waarde van de kerk. Wat is de sociale, culturele en economische waarde van de kerk in Nederland? De cijfers die tijdens de presentaties en het gesprek worden gebruikt, komen van een nieuw onderzoek naar wat de waarde op meerdere terreinen van de kerk in Nederland is.


En evenals voorgaande jaren worden de kerkbalans awards uitgereikt aan vrijwilligers, die zich op het terrein van de geldwerving bijzonder hebben ingezet. En er is opnieuw een oud-katholieke kandidaat genomineerd.

Het materiaal voor de actie Kerkbalans komt een dezer dagen naar de oud-katholieke parochies toe, vergezeld van de Gids voor Geldwerving Vis niet achter het net , die door de Oud-Katholieke Commissie Geldwerving is ontwikkeld en daarbij ook een voorbeeldfolder van een van de parochies.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 januari 2010