Priesterwijding

Diaken Paul BrommetZaterdag 9 januari a.s. zal de aartsbisschop van Utrecht, mgr.dr. J.A.O.L. Vercammen, de diaken Paul Brommet tot priester wijden. De feestelijke wijding vindt plaats in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht en begint om 14.00 uur. Een ieder is van harte welkom de dienst bij te wonen.

Paul Brommet (geboren 1949 en woonachtig in Benthuizen) werd op 7 juni van het vorige jaar tot diaken gewijd en draagt de pastorale zorg voor de parochie van de HH. Fredericus en Odulfus te Leiden. Naast zijn kerkelijke arbeid is hij actief als jeugdreclasseringswerker voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 januari 2010