Jan Kinneging neemt afscheid

Na zeventien jaar neemt Jan Kinneging afscheid als pastoor van de parochie Utrecht en plebaan van de kathedrale kerk van het aartsbisdom Utrecht. Hij werd deze maand 65 jaar en gaat met emeritaat (pensioen).

Zondag 16 mei a.s. neemt de parochie afscheid van haar pastoor met een eucharistieviering en een receptie. Op zaterdag 8 mei was Jan en zijn vrouw Ankie al een muzikaal onthaal aangeboden, dat was ingevuld door de vele musici (professioneel en amateur) in de parochie en collega Piet van Tilburg.

Tijdens het pastoraat van Jan Kinneging was er een opmerkelijke toename van het aantal toetredingen tot de parochie, een vrucht van de kwaliteit die de parochie nastreeft in haar vieringen en het vormingsaanbod. De preken van Jan worden zeer gewaardeerd en befaamd zijn de ‘keukengesprekken’ in de pastorie. Zijn zorg en belangstelling gaat ook uit naar het religieus erfgoed, waar met name de Utrechtse parochie rijk mee is gezegend.

Pastoor Kinneging diende in zijn loopbaan de nodige parochies, zoals Amsterdam, Leiden en Gouda. Als deken van Haarlem maakte hij indertijd deel uit van het Collegiaal Bestuur. Ook als emeritus blijft hij kanunnik van het Metropolitaan Kapittel, waarin hij zo’n vijftien jaar geleden werd gekozen.  

Wij wensen Jan en Ankie nog mooie jaren toe zonder de zware verantwoordelijkheden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 mei 2010