Vrouwen in Haarlem

De Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland heeft nog niets aan levendigheid ingeboet, zo blijkt uit de foto die genomen werd tijdens de jaarlijkse Bondsdag op 11 mei jl. te Haarlem.

Foto: Peter Feenstra

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 mei 2010