Geestelijken in vergadering

Op donderdag 20 mei a.s. vindt de jaarlijkse Provinciale Synode plaats, de ambtelijke vergaderingen van de geestelijkheid van beide bisdommen. Na de eucharistieviering wordt verslag gedaan door prof. Jan Visser van de internationale Rooms-Katholieke/Oud-Katholieke dialoogcommissie en brengen de bisschoppen hun jaarlijkse rapportage.

In de middag staat er een gesprek over de ‘Veranderingen waarmee een klein kerkgenootschap heeft om te gaan’ op de rol. Dit onderwerp wordt ingeleid door twee ervaringsdeskundigen uit de Algemeen Doopsgezinde Broederschap en de Remonstrantse Broederschap. Voorts zijn er nog verkiezingen voor het secretariaat van deze synode en voor de afvaardiging van de geestelijken naar de grote synode aan de orde.
De vergadering vindt opnieuw te Amersfoort plaats en wordt op ontspannen wijze besloten in het eigen gebouw.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 mei 2010