Derde verslag vanuit Taizé

De jongeren in Taizé doen bij toerbeurt verslag van hun ervaringen aldaar. Afgelopen vrijdag hebben zij een inspirerende ontmoeting met broeder Jasper gehad. Ditmaal zijn het Christine en Jessica die over deze ontmoeting schrijven.

Vrijdagmiddag gingen we met een spiraalblok vol met vragen en een camera in de aanslag naar de ontmoeting met broeder Jasper. En hij heeft geweten dat Amersfoort aanwezig was! We overruleden de andere helft van de aanwezigen, een groep uit Zeewolde, totaal. Enkele van onze vragen: Waarom bent u ingetreden? Hoe was de reactie van de omgeving? Welke taak heeft u in Taizé? Hoe is de dagindeling? Hoe worden de vieringen voorbereid?
Daarnaast hebben we broeder Jasper de pij van het lijf gevraagd over de eucharistie. Geen vraag bleek de broeder te gek. Hij gaf zeer open en eerlijk antwoord (we hebben hem ook alvast gereserveerd voor volgend jaar). Het feit dat hij nog maar 25 jaar is, sprak zeer tot onze verbeelding. Zijn verhaal rondom zijn intrede was zeer interessant. Hij nam ons mee in de overwegingen die hij heeft gemaakt. Hij vertelde eerlijk dat zijn leven nu geen rozengeur en maneschijn is maar ook zijn ups en downs kent. Hij leek nu heel tevreden met zijn leven. De laatste vraag die werd gesteld: hoe vieren jullie je verjaardag? Helaas het uur was toen al weer om. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juli 2010