Afscheid Remco Robinson

Op zondag 18 juli a.s. neemt Pastoor Remco Robinson afscheid van de parochie Arnhem omdat hij per 1 augustus benoemd is tot rector van de Statie Zeeland. Daarnaast zal hij, samen met zijn vrouw die permanent diaken is in de Anglicaanse Kerk, werkzaam zijn als chaplain van de Mission to Seafarers in Vlissingen.
De eucharistieviering wordt op deze dag verplaatst naar 14.30 uur om ook zijn collega’s uit andere parochies, uit de regio en de oecumene de gelegenheid te geven de dienst bij te wonen en afscheid te nemen. Daarna is er gelegenheid Remco de hand te schudden onder het genot van een hapje en een drankje.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Wekker-Bergers via telefoonnummer 06 43026977 of emailadres penningmeester@okarnhem.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juli 2010