Dromen, denken en doen

Presentatie van een geloofsverhaal over kerkopbouw in Jorwert

Op zaterdag 11 september a.s. vindt in de Radboudkerk van Jorwert de presentatie plaats van een bijzonder boek.
Aartsbisschop mgr. dr. Joris A.O.L. Vercammen zal het eerste exemplaar van het boek DROMEN, DENKEN en DOEN aanbieden aan dr. Jan H. Hendriks, oud-universitair hoofddocent Praktische Theologie aan de VU.

Het boek is geschreven door drs. Annemieke Duurkoop, pastoor van de oud-katholieke parochie van de H. Martinus van Groningen, Friesland en Drenthe. Annemieke Duurkoop kwam in 2003 als pastoor naar de oud-katholieke parochie van de H. Martinus in Groningen. Tijdens haar pastorale werk in het Noorden groeide het verlangen om ook in Friesland oud-katholieke activiteiten te ontplooien.
Zo ontstond in 2005 de experimentele Jorwert groep: enthousiaste mensen uit allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke richtingen die onder haar leiding begonnen met de voorbereiding van eucharistievieringen in de oude kerk van Jorwert. Dit ‘experiment’ is na 5 jaar uitgegroeid tot een levendige gemeenschap van mensen die elke 14 dagen bijeenkomen om God te ontmoeten.
Van deze ontwikkeling en van dit praktijkvoorbeeld van kerkopbouw doet Annemieke verslag in haar boek. Dit boek is geen wetenschappelijke verhandeling geworden maar een praktisch geloofsverhaal van een droom die in een daad werd omgezet.

Het boek is met name bedoeld voor gemeenteleden, kerkbesturen en pastores, die bezig willen gaan met kerkopbouw. In het verslag kunnen zij lezen welke vragen er gesteld moeten worden alvorens praktisch aan de slag te gaan. Het Jorwert-experiment kan niet gekopieerd worden. Het kan wel inspireren tot dromen, denken en ook doen.
Met veel plezier heb ik dit boekje gelezen. Het is anders dan de gebruikelijke boekjes. Die schetsen vaak een visioen en laten de lezer achter met de vraag: ‘Mooi allemaal, maar hoe doen wij dat? ‘Zo niet dit boekje. Dit beschrijft de geslaagde opbouw van een nieuwe gemeente in Jorwert (dat overigens nooit door God verlaten is.” (uit het voorwoord van dr. Jan Hendriks)

Programma

17.30 – 18.15 uur  Presentatie van het boek in aanwezigheid van de aartsbisschop
18.15 – 18.45 uur  Hapje en drankje met gelegenheid om het boek te kopen
19.00 uur Eucharistieviering, waarin aartsbisschop Vercammen voorgaat, geassisteerd door pastoor Duurkoop

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 augustus 2010