Nieuw deel Seminariereeks

Zaterdag 4 september jl. werd tijdens de Seminariedag te Amersfoort een nieuw deel van de Seminariereeks door de auteur gepresenteerd.
In deze publicatie beschrijft de Zwitserse theoloog Klaus Heinrich Neuhoff de geschiedenis van de relatie tussen Anglicanen en Oud-Katholieken voor en na de Bonn Agreement in 1931. In Bonn werd een volledige kerkelijke gemeenschap gesloten tussen beide kerkfamilies. Deze geschiedenis is aangevuld met de uitkomsten van de Anglicaans-Oud-Katholieke Theologenconferenties, die in de periode 1957-2008 zijn gehouden.
Een welkome (Engelstalige) uitgave over de relatie tussen Anglicanen en Oud-Katholieken. Te bestellen via de webshop (prijs incl. verzendkosten 22,50 euro).

Tijdens de Seminariedag te Amersfoort werd een bijzonder helder college gegeven door rector dr. Mattijs Ploeger over de betekenis van het vak systematische theologie voor de kerk. Met name ook van de vertaling van de dogmatiek naar het hedendaags bestaan, uitmondend in de ethiek, wordt de komende jaren veel verwacht.

De dag werd besloten met een humorvolle schets van student drs. Victor Scheijde over de hedendaagse seminariestudent. De dag werd muzikaal omlijst door Lodewike van der Steen op viool.

Voor het nieuwe studiejaar hebben zich twintig studenten ingeschreven naast een vijftal toehoorders, zo meldde de voorzitter van het Curatorium trots.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 september 2010