Geldwervers naar 30 oktober

De voor zaterdag 11 september a.s. uitgeschreven conferentie van toekomstige adviseurs geldwerving is verdaagd naar 30 oktober en wordt gecombineerd met een dag voor kerkmeesters over financiele zaken.

Er was wel voldoende belangstelling onder de aangezochte personen, maar de 11e september bleek al zo’n zwaar beladen dag met Open Monumentendag, het jongevrouwen event en de presentatie van het boek van Annemieke Duurkoop in Jorwert, dat verschillende kandidaten zich moesten afmelden.

De adviseurs worden in de toekomst ingezet als vraagbaak en steun voor kerkbesturen bij acties op het terrein van de geldwerving, een uiterst actueel thema in de kerk op dit moment en in de komende jaren. Zoals bekend zal het Collegiaal Bestuur in november tijdens de najaarssynode het voorstel presenteren om de heffing op de inkomsten levende kerk te baseren op een percentage van de werkelijke pastorale kosten en dat zal tot gevolg hebben dat de nodige parochies knijp komen te zitten.

Adviseurs geldwerving dus welkom op 30 oktober, eveneens te Amersfoort.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 september 2010