Werk aan de winkel

Open Monumentendag is de tweede zaterdag en/of tweede zondag in september, waarop duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. De deelnemende monumenten zijn te herkennen aan de Open Monumentendagvlag zoals hiernaast afgebeeld.

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten.

Op veel plaatsen worden de activiteiten gecombineerd met de Dag voor de Amateur Kunst, orgelwandelingen e.d.

Oud-Katholiek Nederland heeft ook weet van de Open Monumentendag, morgen en hier en daar ook op zondag, zijn er weer honderden vrijwilligers in touw om bezoekers welkom te heten, te turven, en koffie en folders aan te slepen. Sommige pariochies krijgen honderden bezoekers en Den Haag soms wel meer dan duizend.

Iedereen een mooie dag gewenst.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 september 2010