Bier is binnen

Voor 10 september 2005 was in Jorwert de eerste oud-katholieke eucharistieviering aangekondigd. Als er maar drie mensen zouden komen, zou men maar een biertje zijn gaan drinken in het café aan de overkant. De bisschop zou het bier betalen.
Er kwamen uiteindelijk zo’n 85 mensen op deze dienst af, een begin van een geslaagd experiment van kerkopbouw uit het niets.
Op zaterdag 11 september werd het boekje Dromen, denken en doen gepresenteerd, waarin pastoor Annemieke Duurkoop verslag doet van het experiment Jorwert. Er waren bij de presentatie bijna net zoveel mensen als op die bijzonder datum in 2005. De bisschop, die het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen, loste een oude schuld in en trakteerde de schrijfster op het uitgestelde bier.

De bisschop zei in zijn dankwoord o.a.: “Het is niet belangrijk dat over tweehonderd jaar nog een Oud-Katholieke Kerk bestaat, wat wel belangrijk is dat onze wijze van katholiek-zijn in de kerk in het algemeen niet verloren is gegaan, maar integendeel stevig verworteld is zodat er geen afzonderlijke groep meer nodig is om er aandacht voor te vragen. Waarom wij dus nieuwe groepen en parochies willen stichten en ernstig willen werken aan de parochieopbouw in bestaande parochies, heeft alles te maken met zelfrespect en met de overtuiging dat wij wat aan te bieden hebben aan de kerk in het algemeen. Wij zijn geen geïsoleerd groepje, geen kerkelijk clubje dat in de eigen liturgische en religieuze behoeften wil voorzien. Terecht heeft Jan Hendriks het over een ‘Gastvrije oecumenische broedplaats.’”
Het boekje Dromen, denken en doen. Een geloofsverhaal over kerkopbouw in Jorwert is geen handboek, maar vertelt op zeer onderhoudende wijze waarop een dergelijk experiment kan worden opgezet en wat je onderweg tegenkomt.

Het boekje kost 12,50 excl. verzendkosten en is verkrijgbaar bij het Bisschoppelijk Bureau.

Foto: Joachim de Ruijter
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 september 2010