Met passie en precisie

Historici zijn tijdspecialisten. Staande in het heden slaan zij een brug tussen verleden en toekomst. Daarbij bekommeren zij zich vooral om de pijlers. Die moeten stevig zijn. Of zoals de historici zelf zeggen: waarheidsgetrouw, plausibel en gebaseerd op een kritische omgang met de beschikbare bronnen. Dat heeft Jan Jacobs sinds 1974 zijn studenten steeds weer opnieuw voorgehouden. Onlangs nam hij afscheid als hoogleraar geschiedenis van kerk en theologie aan de Universiteit van Tilburg. Een zevental vrienden besloot hem bij deze gelegenheid te eren met een bundel. Voor alle auteurs geldt dat Jan Jacobs op enig moment hun leermeester is geweest. Zijn passie en precisie is ook de hunne geworden.

De onderwerpen waarover de vrienden schrijven, behoren ook tot het brede onderzoeks- en onderwijsterrein van Jan Jacobs, zoals de missiegeschiedenis, de geschiedenis van orden en congregaties, de betrekkingen met de andere kerken en geloofsgemeenschappen zoals de Oud-Katholiek Kerk en het Leger des Heils en de meer recente geschiedenis van het katholicisme in Nederland en zijn voormalige koloniën.

Opgenomen is ook een bijdrage van Jan Jacobs zelf. Dit opstel over de inmiddels opgeheven Theologische Faculteit Tilburg beschouwt hijzelf als een eerbetoon aan een instituut waar bijna veertig jaar lang wetenschap is bedreven op het snijvlak van universiteit, kerk en samenleving.

De presentatie van de vriendenbundel vindt plaats vrijdag 15 oktober a.s. om 14.30 uur in klooster Marienburg, Sint Janssingel 21, Den Bosch, op vijf minuten loopafstand van station Den Bosch CS.
Ook het nieuwste boek van prof. Jacobs zelf wordt er gepresenteerd: Werken in een dwarsverband. Een portret van de gezamenlijke Nederlandse priesterreligieuzen 1840-2004.

De bijeenkomst wordt om 17.00 uur afgesloten met een drankje. Opgave via  communicatie@knr.nl.

 

Bron: Valkhofpers

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 oktober 2010