Prikkelende zondagmiddagen

De Stichting ’t Huis te Poort, vernoemd naar de oude naam van het huis en kerkcomplex aan de Dam te Schiedam, heeft een bijzonder boeiend cultureel programma voor het seizoen 2010-2011.
Met maandelijkse concerten op de vrijdagavond, lezingen en een minifestival; een mix van oude muziek, litteratuur en lezingen.
Op vier zondagmiddagen zijn er debatten en lezingen rond een thema. De eerste van deze “prikkelende zondagmiddagen” is op 17 oktober a.s. met Joke Hermsen en het thema ‘Stil de tijd”.
Zie voor meer informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 oktober 2010