De Naardense Bijbel in liturgisch gebruik

In de vieringen in een aantal parochies zijn het afgelopen jaar veel lezingen gebruikt uit de “Naardense Bijbel”, een vertaling door Drs. Pieter Oussoren. Dit is een experiment in onze landelijke kerk, op initiatief van de pastores Schoon en Ploeger uit het bisdom Haarlem, waaraan de nodige parochies meedoen.

Zowel lezers als ‘hoorders’, de parochianen en bezoekers dus, krijgen de kans om hun zegje te doen over deze vertaling. Op de website van de parochie Hilversum is nu een enquete geplaatst, waarvan we hopen dat u hem in wilt vullen. De uitslag zal mede bepalend zijn voor de keuzen, die er bij de samenstelling van een nieuw Lectionarium, gemaakt gaan worden.

Als u hier klikt, gaat u rechtstreeks naar de enquete 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 oktober 2010