Zalig Kerstmis!

 


Toen jij geboren werd,

en  ‘Jesjoea’ genoemd 
– de Heer bevrijdt! –
waren wij nog blind.
Toen jij sprak
dat we van de armen te leren hadden
en dat vergeving het belangrijkste was
en dat we onze vijanden
alleen maar aankunnen
als we ze beminnen
en nog veel meer van dat tegendraadse;
en toen jij het ook deed:
met zieken begaan zijn
en zondaars bevrijden
door je vriendschap;
en toen jij zelf ook geslachtofferd werd
– ja vooral toen –
omwille van je volgehouden trouw,
tóen hebben we God gezien,
die Vader van jou.
Toen vielen ons de schellen van de ogen,
toen begon de tijd van ónze geboorte,
de tijd van vandaag.

De bisschoppen wensen u allen een Zalig Kerstfeest!

 

Tekst uit ‘Tegen de haat’ Adventsboekje, uitgegeven door de bisschoppen, 2010.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 december 2010