Inspiratiedag Kerkopbouw OKKN

12 februari 2011 ‘In de Driehoek’, Utrecht

Voor ieder die betrokken is bij de kerkopbouw en parochieontwikkeling in het Aartsbisdom Utrecht: om de zin er in te houden en nieuwe ideeën op te doen.

Het ‘groeibeleid’ van de kerk in de afgelopen jaren heeft onvoldoende resultaten opgeleverd. Toch zijn er in veel parochies nieuwe initiatieven genomen en leeft vrijwel overal het besef dat groeien noodzakelijk is als we ons oud-katholieke lied willen blijven zingen.
Het goede en waardevolle dat wij ervaren in onze kerk willen we niet voor onszelf houden. Onze visie op geloof en leven willen we delen met anderen omdat we ervan overtuigd zijn dat die visie ertoe doet en gehoord mag, moet worden. Zo willen wij groeien.
Maar om te kunnen groeien is ruimte en levenskracht nodig. En waar vinden we die?
We zijn blij met onze kerkgebouwen, maar ook daarbuiten ligt een wereld aan ruimte waar we ons verhaal willen laten klinken. 
We zijn blij met al die mensen die zich hard en met hart en ziel inzetten voor de parochie, maar de energie raakt soms op en we willen er zo graag nieuwe mensen bij.
We hebben overtuiging, durf en creativiteit nodig om waar nodig de gebaande wegen nieuw leven in te blazen en om nieuwe wegen in te slaan die ons de ruimte geven.

Voor de dag kiezen we een aanpak die niet direct ingaat op de problemen die opgelost moeten worden, maar we nemen dat wat lukt en positieve energie geeft als uitgangspunt. Hierin volgen we de werkwijze van het “Waarderend Onderzoeken”.

Gegevens:

• Datum en tijd: 12 februari 2011, inloop vanaf 10.00uur, aanvang 10.30 uur.
• Plaats: ‘In de Driehoek’, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht
• Voor wie: In eerste instantie is de dag bestemd voor pastores en kerk/statie-besturen van het Aartsbisdom Utrecht. Omdat kerkopbouw echter geen zaak is van de leiding alleen, is iedereen die zich in zijn of haar parochie hierbij betrokken voelt welkom.
• Opgeven: bij het Bisschoppelijk Bureau, Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, buro@okkn.nl, tel. 033-4620875 . Doet u dit s.v.p. voor vrijdag 21 januari 2011 met vermelding van het aantal personen dat uit uw parochie zal komen.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 december 2010