2600 euro in een uur binnen gelopen

De Diakonale Werkgroep van de parochie Amersfoort organiseerde op zondag 10 april een sponsorloop ten behoeve van de voedselbank. De voedselbank is een vast project van de werkgroep en via allerlei acties (Joris’ Kookboek!) wordt hier op gezette tijden aandacht voor gevraagd.

Na de eucharistieviering werden de wandelaars, dravers en hardlopers richting het plantsoen gedirigeerd, waar een parcours was uitgezet met twee stempelposten. Zo’n 35 mensen, waaronder kinderen en de nestor in rolstoel, hadden de moeite genomen sponsors te werven en mochten van start. Er liepen zelfs nog tachtigjarigen mee, en hoe!
Het uitgelezen weer werkte mee en onder aanmoediging van parochianen en de contactpersoon bij de voedselbank werd het uur snel vol gelopen. De EHBO-post hoefde maar eenmaal in actie te komen met het plakken van een pleister op de knie van de pastoor.

Tijdens de voortreffelijk verzorgde gezamenlijke lunch na afloop werd driftig geteld en gerekend: de eindstand van een uur hollen en draven was ruim 2600 euro. De voedselbank kan weer even vooruit bij de aanschaf van (ouwe?) kaas voor Pasen.

Fotos: Betty Roobol
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 april 2011