Geen gastvrijheid op 9 april

De Werkgroep Vorming en Toerusting heeft vanwege het overlijden van een naast familielid van Kees van der Zwaard de geplande dag op zaterdag 9 april te Utrecht over het thema gastvrijheid helaas moeten afgelasten. Dhr. Van der Zwaard zou de workshop verzorgen.

Er zal een nieuwe dag in de loop van het jaar worden georganiseerd.
Amerfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 april 2011