Bisschop Jefferts Schori houdt Quasimodolezing

Op zaterdag 14 mei a.s. wordt de jaarlijkse Quasimodolezing in Utrecht gehouden. Ditmaal een bijzondere spreekster: de Presiding Bishop van de Episcopaalse Kerk, de anglicaanse kerk van de Verenigde Staten. Dr. Katharine Jefferts Schori werd in 2001 bisschop gewijd en in 2006 verkozen tot Presiding Bishop. Daarmee werd ze de eerste vrouw, die leiding geeft aan een kerkprovincie. Zie voor de bijzonderheden en opgaven de folder.

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 april 2011