Noordelingen kunnen het goed vinden samen

Zaterdag 9 april jongstleden woonden negen oud-katholieken van Nordstrand (Schleswig-Holstein/Duitsland), waaronder pastoor Georg Reynders, de eucharistieviering te Jorwert bij.
Hun aanwezigheid stond in het teken van een tegenbezoek. Na 30 jaar bezochten oud-katholieken uit het hoge Noorden in augustus 2010 opnieuw Nordstrand. De Nordstranders lieten er geen gras overgroeien, want afgelopen vrijdag arriveerden de Nordstranders te Drachten, alwaar ze overnachten, voor een driedaags verblijf in de lage landen. Afgelopen zaterdag werden de Nordstranders begeleid door twee oud-katholieken van Jorwert naar Groningen voor een stadswandeling.
Gabrielle Hooimeijer sloot zich ter hoogte van de Martinitoren aan bij het reisgezelschap. Rond het middaguur vervolgde het reisgezelschap z’n weg door het Hoge Land via Lauwersoog naar Dokkum. Janneke Lettinga en Klaske Scholte sloten zich aan in Dokkum aan bij het gezelschap.
In deze oude Admiraliteitsstad werd een bezoek gebracht aan de permanente Bonifatiustentoonsteling (Museum Dokkum/het Admiraliteitshuis) en het Bonifatiuspark, alsmede de bron en kapel. Vanuit Dokkum vertrok het gezelschap naar Jorwert voor het nuttigen van een eenvoudige, doch voedzame maaltijd in het cafe Het Wapen van Baarderadeel. Aansluitend vond de echaristieviering plaats in de Redbadkerk te Jorwert, waarin pastoor Rudolf Scheltinga voorging. Pastoor Georg Reynders (Nordstrand) asissteerde hem. Zondagochtend 10 april jongstleden ging pastoor Georg Reynders als celebrant voor in de eucharistieviering te Engelbert.

Foto: de oud-katholieken van Nordstrand met enkele leden van de oud-katholieke kerngroep Jorwert voor de ingang van de Redbadkerk te Jorwert. Eerste van rechts: pastoor Georg Reynders.

Tekst: Pieter van Hes
Foto: Theun Frankema
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 april 2011