Emeritus pastoor Cor Tol overleden

Op 18 mei jl. overleed in zijn woonplaats Haarlem de emeritus pastoor en docent Cornelis Tol. De aimabele mens Cor Tol werd 89 jaar oud.

Hij was afkomstig uit IJmuiden en werd vlak na de Tweede Wereldoorlog samen met Dirk de Rijk en Geert van Kleef gewijd door mgr. Andreas Rinkel in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht. Een nieuwe lichting priesters als teken van hoop na de donkere oorlogsjaren.

Cor Tol begon zijn loopbaan als kapelaan in Rotterdam (parochie van de HH. Laurentius en Maria Magdalena) en werd in 1947 al als pastoor van Schiedam aangesteld, in een tijd waarin pastoors en hun gezin maar moesten zien rond te komen met een wel heel bescheiden honorarium.
Van 1956 tot 1968 volgde het pastoraat van Amsterdam en tot slot dat van de parochie Haarlem van 1968 tot 1978. In zijn laatste actieve jaren kon hij zich geheel concentreren op zijn docentschap liturgiek en Godgeleerdheid aan het Oud-Katholiek Seminarie.
Hij was vanaf de zestiger jaren betrokken bij de liturgievernieuwing en maakte ook deel uit van de redactie van het Gezangboek (1990) en Kerkboek (1993). Van zijn hand is het veel gebruikte eucharistische gebed no. 2.

Voor zijn wetenschappelijke arbeid werd hij in september 1985 tijdens de Seminariedag als eerste geëerd met de Mgr. Dr. Rinkelprijs (foto: de uitreiking door prof. dr. Jan Visser).

De kerk gedenkt in dankbare herinnering deze trouwe dienaar. Het gebed wordt gevraagd voor hem, zijn weduwe Tineke Tol-Nijenhuis en hun kinderen.

De avondwake voor Cor Tol wordt gehouden op dinsdag 24 mei om 19.30 uur in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem, waarna er gelegenheid is tot afscheidnemen en condoleren. De uitvaart vindt de volgende dag plaats om 11.30 uur vanuit dezelfde kerk, waarna de crematie in familiekring volgt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 mei 2011