Bisschop Jefferts Schori in Nederland

De Presiding Bishop van de Amerikaanse Episcopaalse Kerk (ECUSA), dr. Katharine Jefferts Schori, was een aantal dagen in Nederland en nam deel aan het jaarlijks overleg van de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie met de Anglicaanse bisschoppen van het continent van Europa in Amersfoort en hield de Quasimodolezing op zaterdag 14 mei in Utrecht.

In de lezing, getiteld “Networks for the future: catholic beyond boundaries,” zei Jefferts Schori dat een katholieke kerk een open plaats moet zijn waar worstelen met moeilijke vragen wordt gestimuleerd, en een plek waar oude vormen plaatsmaken voor nieuwe kansen. “Het leiderschap van christelijke organisaties zoals de onze, even als alle partners die we kunnen ontdekken en koesteren, is nodig om de toekomst vorm te geven,” zei ze. “We moeten netwerken opbouwen voor die nieuwe toekomst, voordat beeld van de heerschappij van God…Die toekomst is alleen mogelijk met de katholiciteit van relaties buiten ons huidige begrip. We moeten verder reiken dan de grenzen die ons scheiden. Omwille van onze liefde voor God, en omwille van de liefde voor onze naasten kunnen we niet minder doen, en kunnen we niets doen dat meer belangrijk is.”

“Genezing van de gemeenschap is de reden waarom we hier zijn, niet alleen de genezing van de christelijke gemeenschap via ons oecumenische werk, maar de genezing van de hele schepping,” zei bisschop Katharine. ” Het constante gevaar van de oecumene is veel te klein te denken. Oecumene is in principe een soort huishoudelijke werk, het opruimen van je huis, dingen op z’n plaats zetten zodat het weer een thuis kan zijn …Dus moeten we onze blik gericht houden op Gods missie, die grote droom van een herstelde schepping…Het werk van‘full communion’, volledige kerkelijkegemeenschap,is bedoeld voor een vollere communie dan u en ik ons kunnen voorstellen. “

De lezing werd gevolgd door discussie met het publiek onder leiding van de rector van het oud-katholiek seminarie, Mattijs Ploeger. Reacties werden gegeven door de protestantse hoogleraar Martha Frederiks van de Universiteit van Utrecht (IIMO, Missiologie), de rooms-katholiek Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, en de anglicaanse Archdeacon John de Witt.

Eerder op de dag, tijdens een gezongen middaggebed in de oud-katholieke kathedrale kerk van Ste Gertrudis, preekte Jefferts Schori over een lezing van de dag volgens het rooster dat zowel de oud-katholieke als de Episcopaalse kerk gebruiken: de gelijkenis van het gieten van nieuwe wijn in oude zakken uit Lukas 5:33-38.

“Het lichaam van Christus is als een levende wijnzak of als een kelder van oudewijnzakken met verschillende oogsten van verschillende wijngaarden. Samen vormen ze een bijdrage aan het feest, en verse zakken zijn voortdurend nodig,” zei ze. “We denken niet altijd te kunnen vertrouwen op de capaciteit van deze nieuwe… Het oude is altijd aan het voorbij gaan,en we worstelen met loslaten. Kan ons oecumenische proces van het maken van wijn bijdragen tot het feest?  Kunnen we een nieuwe wijnzak proberen en het oordeel opschorten totdat de wijn is klaar om te drinken? Zijn we bereid om druiven te mixen van verschillende gebieden? “

Bron: Matthew Davies, Episcopal News Service

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 mei 2011

Video’s zijn beschikbaar van de Quasimodo Lezing en van de preek in de Ste. Gertrudiskathedraal.