Anderhalve eeuw

Formeel werd de parochie Aalsmeer in 2001 opgeheven, maar de oud-katholieken in Aalsmeer en omgeving gingen door. De Oud-Katholieke kerk Aalsmeer HH Petrus en Paulus vierde in het laatste weekend van augustus het jubileum van de 150ste verjaardag van kerkwijding.

Bezoekers waren welkom bij de ‘open kerk’ en zij konden daar ook de expositie van aquarellen van de Aalsmeerse kunstenares Afke Borgman bekijken.

Tijdens de pontificale viering van de kerkwijding ging mgr Dick Schoon, bisschop van Haarlem, voor. Voorafgaand aan die viering was nog een extra feestelijk moment:  familie De Rijk schonk de bisschop een mijter. Met een gebed uit de zestiende eeuw werd de mijter gezegend. Mgr Schoon droeg de mijter tijdens de viering van de kerkwijding.
Na de mis werden stoelen opzij gezet en was er zo ruimte voor de vele aanwezigen om deel te nemen aan de geanimeerde receptie.