His Gallery opent in den Haag

Aartsbisschop opent Kerkenwinkel aan de Molenstraat. Isaac Israëls terug in oude omgeving

Oud-katholieken starten kerkenwinkel.
In het pand Molenstraat 44 wordt op vrijdag 9 september om 16.30 uur een expositie van christelijk geïnspireerde beelden van de Goudse kunstenares Ike de Jong (geb. 1979) geopend. Uit grote brokken hout maakt zij zulke uiteenlopende voorstellingen als van Maria met het kind Jezus in haar armen en van het van een aureool voorziene hoofd van diezelfde Jezus tegen de achtergrond van een kruis.
De opening van deze expositie markeert de start van de “kerkenwinkel” His gallery een initiatief van de Oud-Katholieke Parochie. (zie voor meer informatie de toelichting onderaan.)

Unieke expositie rond schilderij Israëls
In de aangrenzende kerk Juffrouw Idastraat 7  is ter gelegenheid van Open Monumentendag een kleine tijdelijke expositie ingericht, waarin een zich in particulier bezit bevindend schilderij van Isaac Israëls (1865-1934) centraal staat. Dit schilderij uit 1881 stelt een processie in dezelfde kerk voor als waarin de expositie nu wordt gehouden. Op het doek staan liturgische gewaden, een processiekruis en kandelaars die nog steeds in de kerk aanwezig zijn en die voor de gelegenheid ook worden geëxposeerd.
De opening van beide exposities zal worden verricht door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris Vercammen.
Na afloop is er in de gemeentekamer de gelegenheid voor ontmoeting en een glas wijn.

Toelichting
De uit 1722 daterende Oud-Katholieke schuilkerk ligt verborgen tussen de huizen aan de Juffrouw Idastraat en de Molenstraat. Dit indrukwekkende gebouw met zijn door Italiaanse “plakkers” vervaardigde stucwerk en de door de beste kunstenaars van die tijd vervaardigde preekstoel, altaaropstand en orgel neemt een belangrijkje plaats in onder de monumenten in ons land (zo staat het op de lijst van 100 Unesco-monumenten in Nederland). Maar door zijn ligging – met de ingang aan een stil straatje – zijn zowel het gebouw als de kerkgemeenschap die het voor haar diensten en activiteiten gebruikt voor veel inwoners en bezoekers van de stad een goed verborgen geheim.
De parochiegemeenschap heeft besloten daar wat aan te doen door aan de Molenstraat (een drukke winkelstraat) een “kerkenwinkel” in te richten die luistert naar de naam “His gallery”.
Door middel van wisselende exposities van (moderne) religieuze kunst wil de parochie mensen over de (kerk)drempel helpen. Gehoopt wordt dat bezoekers door de exposities gaan nadenken over zingevingvragen en over (christelijk) geloven. In een hoekje van de expositieruimte kunnen bezoekers als zij dat willen informatie over het christelijk geloof en over de Oud-Katholieke kerk (zowel over het aanpalende kerkgebouw als over de kerkgemeenschap) krijgen.
De openingstijden voor de expositie in His gallery zijn: woensdagmiddag 13.30 tot 17.00 uur en zaterdagmiddag 13.00 tot 17.00 uur.  
De rest van het pand wordt momenteel gebruikt voor bijeenkomsten van jongeren en jongvolwassenen uit de parochie en op woensdagavonden voor christelijke meditatie.
Het ligt in de bedoeling in de toekomst hier ook voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten op het gebied van geloof en samenleven te organiseren.

Voor nadere informatie kunt u terecht op:
http://denhaag.okkn.nl
of bij pastoor drs. Wietse van der Velde,
telefoon 070 346 39 12
e-mail: wvdv@hetnet.nl