Erna Peijnenburg aan het werk

Per 1 september jl. is mevr. Erna Peijnenburg als pastoraal werker aan de slag gegaan in de parochie Alkmaar. Erna Peijnenburg (geb. 1967) heeft al veertien jaar ervaring opgedaan als pastoraal werker in de rooms-katholieke zusterkerk. 
Zij volgt op dit moment nog de ambtsopleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie en haar aanstelling zal daarom een voorwaardelijk karakter hebben en voorlopig voor een jaar gelden.
Voor de parochie Alkmaar is em. pastoor Jake Dejonge officieel als deservitor (waarnemend pastoor) aangesteld.
Wij wensen Erna een mooie tijd toe in Alkmaar.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 september 2011