Veelkleurig christendom…op vreemde bodem?

De leiding van de Orthodoxe, Orientaalse, Anglicaanse en Oud-Katholieke kerken overleggen regelmatig met elkaar en treden ook hoe langer hoe meer als groep van katholiek synodale kerken naar buiten. Zo tracht men ook zo veel mogelijk gezamenlijk te reageren op beleidsstukken van de Raad van Kerken e.d.

In de afgelopen jaren is ook regelmatig een ontmoetingsdag georganiseerd, waar gelovigen en geestelijken uit de verschillende kerken elkaar treffen en beter met elkaar kennis maken.
Op 21 april a.s. wordt zo’n ontmoetingsdag opnieuw georganiseerd en wel in het Syrisch-Orthodox klooster St. Ephrem in Glane.

 “Veelkleurig Christendom…. op vreemde bodem?”.
De multiculturele samenleving mag dan vanuit politiek oogpunt als mislukt beschouwd worden, feit is dat er veel mensen uit veel verschillende culturen in ons land wonen. Sommigen uit vrije keuze, anderen vanwege een onhoudbare situatie in hun moederland. Allen nemen iets van hun cultuur mee. Ook het christendom blijft in ons land niet beperkt tot de autochtone bevolking. Er zijn heel wat mensen die vanuit hun eigen cultuur gestalte proberen te geven aan het christen zijn in Nederland. Men neemt daarbij een aantal mooie dingen vanuit die cultuur mee, zoals de eigen (geloofs)taal, gebeden, gezangen, kunstwerken en kerkgebouwen. Voor migranten is dat soms ook heel moeilijk, want zij moeten zich in veel opzichten proberen aan te passen aan de situatie in Nederland, een hun vreemde bodem. Het is een aanpassing van die ook Ruth doorgemaakt moet hebben toen ze zei: “uw volk is mijn volk en uw God mijn God.”
Kennismaken met elkaars manier van geloven kan een verrijking van ons eigen geloofsleven met zich meebrengen. Laten we dus in de exotische omgeving van het Syrisch-orthodoxe klooster op zoek gaan naar eenheid in de veelkleurigheid!

Programma

10.30-11.00 uur Inloop, ontvangst en koffie

11.00-11.15  Ochtendgebed in de kerk (Syrisch-orthodoxe rite)

11.15-12.00  Rondleiding in het klooster en de kerk in groepjes

12.00-12.30   Plenair beantwoorden van vragen en nagesprek

12.30-13.45  Lunch

13.45-14.15  Inleiding door Anmar Hayali, (coördinator van de vereniging van Migrantenkerken in Nederland, SKIN – ‘Samen Kerk In Nederland’) over ‘veelkleurig Chisten-zijn…op vreemde bodem?’

14.15-15.15  Ontmoeting en gesprekken in groepjes

15.15-15.45  Theepauze

15.45-16.00  Afsluitende Vesper (Anglicaanse/Oud-katholieke ritus), korte overweging over Ga.3:27-29 door bisschop Athenagoras (Orthodoxe Kerk)

Aanmelding
U wordt vriendelijk verzocht zich voor 7 april 2012 op te geven bij het Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke kerk te Amersfoort. Mail: info@okkn.nl  Telefonisch: 033 4620875

Hoe er te komen
Per auto: A1 richting Apeldoorn en verder richting Hengelo, op knooppunt Buren neem de A35 richting Enschede. Na 16 km rechtdoor de N35 op richting Gronau. Na 2,7 km linksaf de Oostweg op en na 1,6 km de tweede afslag op de rotonde op de Oostweg; na 0,7 km de tweede afslag (op de Euregioweg); na 3,5 km bent u gearriveerd.

Per openbaar vervoer: vanaf station Enschede overstappen op de stoptrein richting Münster; uitstappen op station Glanerbrug, vandaar is het ongeveer 15 minuten lopen.
Als u vanaf station Glanerbrug opgehaald wilt worden, wilt u dit dan aangeven bij uw aanmelding. Er wordt dan gezorgd voor vervoer van het station naar het klooster.