Jubileumboek SILA aangeboden

De bisschop van Haarlem, mgr.dr. D.J. Schoon, nam namens de kerk op donderdag 8 maart jl. het jubileumboek van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie in ontvangst bij de boekpresentatie in het Museum Catharijneconvent.

Het boek ‘SILA – Tussen overheid en kerken’ werd geschreven door mr. Frits H.M. van Spaendonck, de grote drijvende kracht achter het ontstaan van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie in 1986 en later de eerste directeur van het SILA.
Tijdens de bijeenkomst in het Utrechtse Museum Catharijneconvent werd het boek officieel aangeboden aan de minister  van Binnenlandse Zaken, mw. drs. J.W.E. Spies. Vertegenwoordigers van de leiding van de zeven bij de SILA aangesloten kerkgenootschappen waren present.

Toen de kerken in de jaren tachtig werden geconfronteerd met het besluit van de overheid om niet langer de ‘kerkelijke gezindte’ te blijven registeren vanwege de privacy van de burgers, onstond er een probleem voor de kerken. Om de bestanden van miljoenen kerkleden accuraat bij te kunnen houden, werd op 30 juni 1986 de SILA opgericht. Een langdurig politiek proces ging hieraan vooraf. Onder verschillende kabinetten vond veelvuldig overleg plaats tussen de kerkgenootschappen en de overheid. De overheid stemde uiteindelijk toe informatie uit de nieuwe Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) te blijven verstrekken, op voorwaarde dat er een samenwerkingsverband zou ontstaan. Hierdoor was de verstrekking van de gegevens niet te herleiden tot een bepaald kerkgenootschap.

De SILA is een geslaagde samenwerking (‘Lat-relatie’ werd er tijdens de bijeenkomst opgemerkt) van overheid en kerken. In de toespraken werd gerefereerd aan de plaats voor religie in de ‘publieke ruimte’, die steeds meer onder druk komt te staan. Vanuit diverse politieke stromingen wordt druk uitgeoefend om de religie geheel tot achter de voordeur te verbannen, een ontwikkeling waar vragen bij worden gesteld. De minister ging op deze vragen terloops in tijdens haar toespraak.

Bij de SILA zijn momenteel de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Vrij-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Nieuw-Apostolische Kerk en het Leger des Heils aangesloten. Jaarlijks worden zo’n 1,2 miljoen mutaties verwerkt.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 maart 2012