Lekenforum 2012

Het Internationaal Oud-Katholiek lekenforum vindt dit jaar plaats in Nederland, in het Arnold Janssen klooster in Wahlwiller, van.15 tot 19 augustus.

Kennis maken met andere oud-katholieke kerken, ontmoeting met en leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, verdieping van de spiritualiteit, dat zijn zaken waarvoor leken nu al voor de achttiende keer terecht kunnen op het Lekenforum.

Dit jaar dus in Limburg, een omgeving waar Mariaverering een belangrijk onderdeel van de volkscultuur is. Mede daarom is gekozen voor het thema Ontmoeting met Maria. Dat er over dit onderwerp vanuit theologisch oogpunt veel te zeggen valt, blijkt wel uit het feit dat er in 2008 een hele oud-katholieke theologenconferentie aan gewijd is. Er zal in Wahlwiller zeker ook aandacht zijn voor de (oud-katholieke) theologische visie op Maria, maar daarnaast is er ook ruimte voor de ontmoeting met Maria in de beeldende kunst en in de muziek. En natuurlijk voor het verkennen van de omgeving en veel gesprekken met elkaar.

Lees verder

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 april 2012