…stil

Met de intrigerende titel … verschijnt eind van deze week de nieuwe aflevering van het blad De Oud-Katholiek. Is de inspiratie van de redactie op en weet men geen thema’s meer?
Nee, het thema is het zwijgen, de grote stilte en dat past zeker in de Goede Week, die voor ons ligt. Er valt veel te zeggen over de stilte, ook als het al een leven lang stil is om je heen.  Een van de schrijvers zegt: …stilte doet me wat, wat het doet weet ik niet, maar wel veel.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 maart 2012