Sedermaaltijd in Jorwert

Op Witte Donderdag is het in Jorwert dit jaar niet mogelijk om de gebruikelijke viering te houden. Daarom is uit de kerngroep het mooie initiatief gekomen om een Sedermaaltijd te houden. Deze Joodse maaltijd is in een Christelijke context geplaatst.

De tekst van de uitnodiging luidt:

Wij zijn hier bij elkaar op Witte Donderdag, aan het begin van de grote avond waarop we gedenken de sprong naar Paasmorgen, toen Jezus sprak: vurig heb ik begeerd dit Pascha, deze maaltijd vol herinnering aan verlossing en bevrijding, vol angst en hoop, met jullie te vieren.
En hoe hij zei: doe dit tot een gedachtenis aan mij.
Zo willen wij hier samen zijn, verbonden met Jezus en zó verbonden met zijn volk, het Joodse volk,
als vreemde loten geënt op de edele olijf, vreemdelingen die huisgenoten mochten worden.
Samen aan tafel, als een opdracht die vanouds tot ons kwam.

Bron: parochie Groningen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 april 2012