Organisten houden jaarvergadering

Op zaterdag 28 april houdt de Oud-Katholieke Organistenvereniging haar jaarvergadering in de parochiekerk aan de Ruysdaelstraat te Amsterdam. De vereniging is haar 31e levensjaar ingegaan en vierde vorig jaar met twee bijzondere bijeenkomsten haar lustrum. De leden kunnen ditmaal hun hart ophalen op het vorig jaar gerestaureerde Stangenberger-orgel uit 1915. Het programma is als volgt:
 
10:30 uur ontvangst
11:00 uur introductie orgel en vrij spel
12:00 uur vergaderlunch
13:30 uur concert
14:30 uur thee 
15:00 uur nazit
 
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 april 2012