Over gastvrijheid en de respons

In een boeiende preek verbond aartsbisschop Vercammen het heersend onbehagen over de onzekere economische situatie in ons land met Psalm 23. De oplossing van economen is maar het halve antwoord, daar valt een Bijbelse antwoord over gastvrijheid tegenover te zetten. De preek werd gehouden tijdens de zeer druk bezochte jaarlijkse dienst op de vooravond van Witte Donderdag, waarin de heilige oliën worden gewijd. Deze oliën worden gebruikt bij de bediening van sacramenten. Een lange stoet van parochievertegenwoordigers, vergezeld van pastores die werkzaam in de catgoriale zorg en enkele predikanten, trok op naar het koor van de kerk om de oliën in ontvangst te nemen voor hun parochies en ziekenhuizen.

De jaarlijkse oliewijding heeft een sterk element van verbondenheid van het bisdom, gesterkt door de gezamenlijke feestelijke viering keert men terug naar de soms kleine parochies om daar het Pasen te vieren. De goede wensen van de bisschop vergezellen hen daarbij.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 april 2012