Alledaags en buitengewoon

Op vrijdag 22 juni a.s. vindt in het Auditorium van het Museum Catharijneconvent te Utrecht om 15.30 uur de presentatie plaats van het boek ‘Alledaags en buitengewoon: Spiritualiteit in vrouwendomeinen’, onder redactie van Angela Berlis en Anne-Marie Korte.
Vrouwendomeinen – ooit waren dat de keuken, de kerkbank, de confessionele vrouwenvereniging of de verpleegstersopleiding. Tegenwoordig denken we misschien eerder aan internetbedrijven die door vrouwen worden gerund. Vrouwendomeinen zijn volop in beweging als gevolg van de grootscheepse emancipatieprocessen in de twintigste eeuw. Dat geldt ook voor spiritualiteit. Vrouwen ontdekken en ervaren wat heilig is ook nu vooral in het alledaagse leven.
Dit boek, geschreven door theologes en religiewetenschapsters, ontdekt sporen van ‘alledaagse Heiligheid’ in oude en nieuwe vrouwendomeinen. Onderweg komen we langs een scala van even alledaagse als buitengewone plaatsen: huiskamers en slaapkamers, keukens en badkamers, schrijftafels en schildersateliers, kloostervertrekken en stadspleinen.
Angela Berlis, hoogleraar voor de geschiedenis van het oud-katholicisme en algemene kerkgeschiedenis aan de universiteit van Bern (Zwitserland), heeft een bijdrage geschreven met als titel ‘Pelgrimage naar de ruïnes van Port-Royal’. Aan het begin van de negentiende eeuw reisde de Britse Mary Anne Schimmelpenninck naar Frankrijk om de ruïnes van het klooster van vrouwelijke cisterciënzers Port-Royal te bezoeken. Het artikel beschrijft de aantrekkingskracht van deze plaats, ook voor hedendaagse bezoekers. Het klooster werd in 1204 opgericht en kreeg in de zeventiende eeuw grote bekendheid: in 1609 werd het door de abdis, Mère Angélique Arnauld, hervormd. Enkele decennia later was het verwikkeld in de strijd rond de neo-augustiniaanse beweging, ook jansenisme genoemd. Na de verwoesting aan het begin van de achttiende eeuw werden de ruïnes van Port-Royal een plaats van herinnering en pelgrimage. De bijdrage schetst hoe de nonnen voor de verwoesting de grondslag legden van een opmerkelijk herinneringsproject door hun alledaagse religieuze leven op te tekenen, hoe de uitstraling van Port-Royal na de verwoesting zelfs is vergroot en hoe deze plaats verbonden is met Nederland en de Nederlandse kerkgeschiedenis.

In het voormalig seminariegebouw te Amersfoort hangen verschillende schilderijen met protagonisten van Port-Royal.

Toegang tot de boekpresentatie is vrij, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Aanmelding graag via Jeannette Boere: a.c.m.boere@uu.nl
Voorafgaand is er om 14.00 uur de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding over de tentoonstelling “Vrouwen voor het voetlicht” in het museum (toegang museum: € 12 euro).

Programma (en inhoudsopgave van het boek) zijn te vinden via http://noster.org/wordpress/wpcontent/uploads/2011/08/Uitnodiging_boekpresentatie_2012_22juni1.pdf.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 juni 2012