Jaarlijkse Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie

Beide bisschoppen zijn begin deze week afgereisd naar Melk, Oostenrijk, waar de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie (IBC) plaats vindt van 17 t/m 21 juni.
Tijdens deze jaarlijkse conferentie worden onderwerpen als rapportages uit de lidkerken, de voortgang van de verschillende oecumenische dialogen en financiën aan de orde gesteld. De IBC geeft na iedere zitting een verklaring uit, zie hiervoor de website van de Unie van Utrecht, www.utrechter-union.org.
Aansluitend aan de IBC vindt in Melk van 21-23 juni een conferentie plaats met bisschoppen van andere episcopaal-synodale kerken. Voor die conferentie zijn ook uitgenodigd de Anglicaanse bisschoppen van the Diocese of Europe en de bisschoppen van de Episcopal Church in Amerika (ECUSA).

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 juni 2012