Zeven keer proost!

Utrechtse bisdomdag

Na de Bisdomdag in Utrecht is dit wel duidelijk: het leven is bedoeld om gevierd te worden. Ruim honderdtwintig mensen waren zaterdag 16 juni ’s morgens om 10.00 uur al present voor de eerste proost, zoals het programma het noemde: aartsbisschop Joris Vercammen heette een ieder welkom en lichtte het thema Proost! Op de kerk! toe. Na de welkomstwoorden volgde het aanleren van een lied wat ook later die dag in de viering gezongen zou gaan worden: ‘Volk van God zijn wij hier samen, heel de wereld in ons hart. Gij roept ons bij onze namen. God onze vreugde, onze kracht.’

Woorden die aansloten bij de opdracht die volgde in de volgende proost: een reflectie in kleine gespreksgroepen over wat ons vreugde brengt in onze kerk. Een vraag die verschillende reacties opriep en waarover het goed napraten was. Na afloop mocht ieder zijn/haar antwoord op de vraag met een steekwoord op de zijkant van een kartonnen doos schrijven. De dozen zagen we later de dag weer terug in de viering.


De derde proost was de voorstelling ‘Op het leven’ van Kees Posthumus en Juul Beerda. Vanuit het decor van een kroeg hoorden we verhalen, liedjes en muziek uit de Joodse, christelijke en islamitische traditie, waarin het thema broederschap vaak terugkeerde.


Na een feestelijke lunch was het tijd voor de vierde proost. In de eerder gevormde groepen werd nagesproken over de voorstelling. Ook lag deze vraag klaar: Wat is het leukste dat in jouw parochie gebeurt? Parochie, leuk? Ja dus! Iedereen aan de gesprekstafel wist een of meerdere dingen te noemen die niet alleen maar mooi, vormend of boeiend zijn, maar ook gewoon leuk! Door de uitwisseling van al die ervaringen werden ideeën gedeeld.

Zeven workshops vormden proost vijf: christelijk meditatie, psalmen lezen met Augustinus, Lectio Divina, preek van de leek, met elkaar de vreugde uitzingen, rondleiding door de kathedraal, kunst in de liturgie.
In de daarop volgende eucharistieviering (proost zes) vertelde aartsbisschop Joris over God die zijn volk overvloed aanbiedt, belegen wijnen en vette spijzen hoorden we in de lezing uit de profetie van Jesaja. We mogen meefeesten met God, proosten op het leven. Een feest dat dreigde te haperen was de bruiloftsviering in Kana uit de evangelielezing. Daar dreigde de wijn op te raken. Dat, zei de aartsbisschop, is iets wat we in de gaten moeten houden, waar we opmerkzaam op moeten zijn: waar dreigt de wijn op te raken, waar wordt het feesten, het leven belemmerd? Het feest in Kana werd voortgezet met een ‘mooie’ wijn, beter nog dan de wijn die eerder werd geschonken. Het geheim van waar die wijn vandaan komt, ligt in woorden van Jezus’ moeder: ‘Doe alles wat hij u zegt.’ Daarin zit het leven en het feest. Het is maar dat wij het weten.
Om 16.00 uur eindigde de Utrechtse Bisdomdag met de zevende proost: met het glas in de hand kon er geproost worden op al het goede. Voor wat de Bisdomdag betreft op een geslaagde, feestelijke, ontspannen dag, met nieuwe en hernieuwde ontmoetingen, met een vreugdevolle viering, met gedeeld plezier en nieuwe ideeën, met een royale catering door de mensen van In de Driehoek en met een werkgroep (Annemieke Duurkoop, Jutta Eilander, Robin Voorn, Bernd Wallet) die de dag goed heeft voorbereid en geregeld.
De woorden van het tweede couplet van het aangeleerde lied horen hier bij.
‘God in den hoge, licht voor onze ogen.
Feest voor ons hart, dat nu sneller slaat.
Gij hebt ons leven een zin gegeven.
Gij zijt de leidsman die met ons gaat.
(Uit: Zingt Jubilate. Tekst en muziek: Paul Schollaert)