Honing, sprinkhanen en een stevig briesje

Ongeveer 80 mensen, waaronder 15 jongeren waren op zaterdag 23 juni afgereisd naar Egmond aan Zee voor de bisdomdag van het bisdom Haarlem. “In het spoor van St. Jan” was het thema, met als ondertitels: Vaste grond, Voetspoor, Voelen, Veilig?, Vrees en Volgen. Verzamelplaats met koffie was het Verenigingsgebouw aan de Julianastraat.

Na het welkomstwoord van mgr. D.J. Schoon verlieten de aanwezigen in kleine groepen de zaal weer voor een wandeling door Egmond aan Zee. Onderweg waren er zes halteplaatsen: een plek in de duinen, de begraafplaats, de Prins Hendrikstichting (het voormalig huis van oude zeelieden en tegenwoordig verzorgingshuis), de St. Agneskerk, het strand en de vuurtoren. Op al deze plekken stonden een paar pastoors de wandelaars op te wachten met een kleine opdracht om te komen tot een onderling gesprek. Vooral bij de vuurtoren en op het strand was dit voor begeleiders en wandelaars een uitdaging, aangezien de opdracht moest worden uitgevoerd bij windkracht 6. Maar het was wél droog! De jongeren deden geen wandel-, maar een speurtocht waarbij ze onderweg de ‘code van Johannes’ moesten zien te kraken.

Om half één was iedereen terug in het verenigingsgebouw en kon er genoten worden van een heerlijke lunch.

Daarna gingen we naar de kerk, waar theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard de aanwezigen opwachtte met een speciaal voor deze dag gemaakte voorstelling. Het was een afwisselend geheel. Het ene moment kroop hij in de huid van Johannes de Doper en liet de aanwezigen schrikken met de stevige taal die Johannes kon uitslaan (zie Matt 3:7-12). Dan weer was hij in Egmond aan Zee en gingen zijn teksten over de plaatsen die daar ’s morgens al wandelend waren bezocht. En weer daarna raakte hij de aanwezigen met zijn ontroerende liedjes, over leven, joud of jong zijn, over kinderen en ouders, over leven en loslaten. Na zijn voorstelling  was er een workshop zingen, waarin de bisschop met de aanwezigen een aantal liederen inoefende, waaronder de canon ‘Blijf niet staren’. De meeste aanwezigen deden mee aan deze workshop; een aantal koos er voor om Egmond aan Zee even in te lopen of nog even de stevige bries aan het strand door de haren te voelen. De jongeren lazen ondertussen samen in de ‘Torrie van Matti’, een bijbel geschreven in de straattaal van jongeren.

Om kwart over vier vierden we samen eucharistie waarin de bijdrage van jongeren opvallend was. Eén van hen deed de eerste lezing uit Jesaja, vijf waren er misdienaar en ook de voorbeden waren door de jongeren zelf geschreven. Na afloop van de dienst kregen alle aanwezigen van de jongeren een zegenspreuk en een klein potje honing van Johannes. Moge de goede, zoete smaak in het leven toch zijn wat we steeds meenemen!
 

Om de dag helemaal af te maken kon er na afloop nog worden genoten van een heerlijke barbecue, waarin nog alle ruimte was voor ontmoeting en gezelligheid. Wat we daar aten? Wat je op een barbeque kunt verwachten natuurlijk én – om dicht bij Johannes te blijven – sprinkhanen!